Waterdragers
- MT Puur Sap

vrijdag 21-09-2018 om 18:30 uur - € 8,50

vrijdag 21-09-2018 om 18:30 uur - € 8,50

Een stuk over hoe moeilijk het is keuzes te maken: niet alleen voor het ambtelijk apparaat van een gemeente,  maar ook om het eens te worden over het onderhoud van de gezamenlijke woning

Want: keuzes maken vergt lef ! (dat er niet is.....)

Auteur Marcel Osterop liep drie maanden fulltime mee bij een gemeente in een poging het ondoorgrondelijke apparaat dat overheid heet, te doorgronden. Het is een complexe wereld. Een geheimzinnige wereld. Een wereld waarin duizenden mensen werken aan een gezamenlijk doel. Een paar op de voorgrond. En veel, heel veel op de achtergrond.